• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

معاملات شهرداری

معاملات شهرداری

1397/5/30 99 بازدید

واگذاری طرح ساخت و ساز بناهای شهرداری واگذاری طرح ساخت و ساز بناهای شهرداری واگذاری طرح ساخت و ساز بناهای شهرداری واگذاری طرح ساخت و ساز بناهای شهرداری 

واگذاری طرح ساخت و ساز بناهای شهرداری 

واگذاری طرح ساخت و ساز بناهای شهر...