• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

/ مزایده های شهرداری

/ مزایده های شهرداری

1397/1/28 2 بازدید

این پنل برای اطلاع رسانی مناقصات و مزایده های شهرداری راهاندازری شده است.