• سال 98 : سال رونق تولید - مقام معظم رهبری

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

مناقصه و مزایده

فروش زمین در بلوار امام رضا درق
      عنوان : مزایده فروش زمین در بلوار امام رضا درق
       قیمت پایه : سی میلیون ریال
       مهلت : 1397/10/11

توضیحات :

اطلاعیه

تبلیغات