• سال 98 : سال رونق تولید - مقام معظم رهبری

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

مسجد جامع درق
میدان فجر درق
آب انبار بینی دنباله
قلعه خداوردی درق

مناقصه و مزایده

موزاییک کار ی پیاده روهای سطح شهر درق
      عنوان : مناقصه موزاییک کار ی پیاده روهای سطح شهر درق
       قیمت پایه :
       مهلت : 1398/5/31

توضیحات :

اطلاعیه

تبلیغات