• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

آسفالت میدان ولایت(ورودی شهر درق از سمت شاهرود) آغاز گردید.

جهت تکمیل این پروژه که از اواسط سال 99 آغاز شده بود، با آسفالت شدن اطراف میدان و ادامه بلوار امام رضا (ع)در حاشیه ترمینال کامیونداران اعتماد بار به پایان کار خود رسید.

در ادامه نیز با تامین اعتبار، کار فضا سازی  و اجرای روشنایی میدان و ادامه بلوار در دستور کار شهرداری قرار دارد.
درق میدان ولایت دیار رادمردان قهرمان آسفالت میدان