• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

آسفالت پروژه های سال 96 شهرداری درق با آسفالت ادامه بلوار امام رضا(ع) آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری درق از آنجا که پایان سال مالی ادارات و دستگاه های پایان تیر ماه سال بعد می باشد شهرداری جهت اتمام پروژه های سال 96 خود اقدام به آغاز مرحله نهایی پروژه های خود که همان آسفالت نمودن آن ها می باشد نمود.

در این مرحله ان شا ا... ادامه بلوار امام رضا از درمانگاه به طرف ترمینال کامیون داران، خیا بان های فرعی شهید بهشتی(2 و 4 و 6 )، فرعی های جواد الائمه (1 و3 و 5 و 9) و فرعی های امام سجاد(2 و 4 و 6) آسفالت خواهد شد.