• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

 پروژه های سال 97 شهرداری با جدول گذاری و زیرسازی معابر فرعی خیابان های آزادگان و شهید بهشتی آغاز گردید.

در سال 97 شهرداری اقدام به جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر فرعی خیابان های شهید بهشتی و آزادگان می نماید که تاپایان سال مالی 97 یعنی تیر 98 باید این پروژه به اتمام برسد.

از دیگر پروژه های سال 97 شهرداری که به زودی شروع خواهد شد،احداث میدان ولایت در ورودی شهر از طرف شاهرود و احداث آیلند وسط باقی مانده بلوار امام رضا(ع) و همچنین محوطه سازی پارک غدیر(ورودی شهر) می باشد.
زیرسازی جدول گزاری شهید بهشتی آزادگان پروژه عمرانی