• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت استخدام آتش نشان در شهرداری ها نسبت به جذب آتش نشان و راننده از طریق برگزاری آزمون می نماید.

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی www.hrtc.ir جهاد دانشگاهی مراجعه نمایند .

زمان ثبت نام از تاریخ 10/04/98 به مدت 8 روز.

 
استخدامی آتش نشانی آتش نشان آزمون استخدامی