• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

پروژه جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر فرعی شهید بهشتی شهر درق که از پروژه های سال 96 شهرداری می باشد آغاز گردید.

در این مرحله از کار که شامل جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر فرعی شهید بهشتی 2 و 4 و 6 می شود این کوچه ها تکمیل شده  و سپس سایر کوچه ها نیز پس از اتمام عملیات آسفالت آن از سر گرفته خواهد شد.