• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

از بیانات مقام معظم رهبری(حفظه الله) در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی 1400/03/06:

کسانی که نرفتن به پای صندوق را ترویج می کنند دلسوز مردم نیستند.

در انتخابات شرکت کنید و انتخابات را متعلق به خود بدانید.

ملت عزیز ایران! انتخابات در یک روز انجام می گیرد اما اثر آن در چند سال باقی می ماند. در انتخابات شرکت کنید، انتخابات را متعلق به خودتان بدانید و از خدا کمک و هدایت بخواهید که شما را هدایت کند به آنچه که درست و حق است و به کسی که شایسته است  و بروید پای صندوق و رای بدهید. به حرف این کسانی که ترویج می کنند که فایده ای ندارد، نرویم، نمی رویم پای صندوق رای اعتنا نکنید. اینها دلسوز مردم نیستند.

 
انتخابات حضور رای ایران اقتدار