• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

استخر جداسازی آب فضای سبز از آب شرب توسط شهرداری درق احداث گردید.

با توجه به بحران کمبود آب و همچنین جهت صرفه جویی در مصرف آب شرب، شهرداری درق اقدام به احداث استخر ذخیره سازی آب به منظور استفاده در آبیاری فضای سبز نمود.

قابل ذکر است، کار احداث استخر و حصارکشی آن به اتمام رسیده است و سایر کارها از جمله لوله کشی و ... نیز در حال انجام می باشد که با اتمام کار، آبیاری فضای سبز شهرداری به صورت کامل از آب شرب مجزا می گردد.