• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

.ششمین جشنواره سمنوی شهر درق برگزار می شود

.ششمین جشنواره سمنوی شهر درق روز پنجشنبه نهم اسفند نودو هفت در محل مسجد جامع درق برگزار می گردد

 
درق ششمین جشنواره سمنوی درق جشنواره سمنو سمنوی درق