• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

عباس جعفری به عنوان سرپرست شهرداری درق منصوب گردید.

اعضای شورای اسلامی شهر درق در جلسه روز یکشنبه مورخه 24/05/1400 که به منظور تعیین سرپرست شهرداری تشکیل شد، با 4 رای موافق، آقای عباس جعفری را، تا تعیین شهردار، به عنوان سرپرست شهرداری درق منصوب نمودند.
شهردار درق شهرداری سرپرست شهرداری درق