• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

جهت بهره مندی شهروندان عزیز شهر درق و همچنین مسافرین گرامی از فضای سبز و گذراندن اوقات فراغت خود  شهرداری درق با استفاده از اعتبارات داخلی اقدام به محوطه سازی پارک ورودی شهر جنب ترمینال کامیونداران نمود.
درق پارک جنگلی غدیر محوطه سازی