• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

نهاد ها و مراکز اداری شهر درق به شرح زیر می باشد.

نام اداره

آدرس

شهرداری

بلوار امام رضا

اتفاقات آب

بلوار امام رضا

دفتر مخابرات

بلوار امام رضا

مرکز نیکوکاری

خیابان جمهوری اسلامی، جنب مسجد جامع

دفتر امام جمعه

خیابان جمهوری اسلامی، کوچه شهید امانی(حمام)

حوزه مقاومت بسیج

میدان معلم

مرکز بهداشتی درمانی امام علی (ع)

بلوار امام رضا

خانه بهداشت

بلوار امام رضا