• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

                                                                                                                                                                               06/05/98

«اطلاعيه»

          به اطلاع كليه همشهریان عزیز می رساند طبق مصوبه شماره 1-67 مورخه 15/04/98 شورای اسلامی، شهرداری درق در نظر دارد دو دهنه مغازه واقع در خیابان جمهوری اسلامی، روبروی مسجد امام خمینی(ره) را از طریق مزایده با شرایط ذیل واگذار نماید، لذا  متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 17/05/98  به شهرداری  تحویل نمایند .

شرایط:

1-مساحت تقریبی مغازه ها 32 متر مربع  می باشد(مساحت دقیق در زمان صدور برگه واگذاری مشخص می گردد.)

2-قیمت پایه برای هر متر مربع طبق قيمت كارشناسی 12.000.000 ريال  تعیین می گردد.

3-فروش فقط به صورت نقدی می باشد.

4-واریز مبلغ 20.000.000 ریال به عنوان حق شرکت در مزایده به شماره حساب 1000140120683  پست بانک به نام شهرداری درق به عنوان حق شرکت در مزایده که در صورت برنده شدن و عدم تمایل در خرید غیر قابل برگشت می باشد.

5-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

6-متقاضیان می توانند برای اطلاع دقیق از محل مغازه ها به شهرداری مراجعه نمایند.

متقاضیان می توانند فرم پیشنهاد قیمت را از شهرداری تحویل و به همراه فتوکپی شناسنامه،کارت ملی و فیش واریزی در پاکت در بسته تا زمان مقرر تحویل شهرداری نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 32353286 تماس حاصل فرمایید.                                                                                                                                                                                                                                       شهرداری درق