• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

موزاییک کار ی پیاده روهای سطح شهر درق

مناقصه موزاییک کار ی پیاده روهای سطح شهر درق

قیمت پایه:

مهلت شرکت تا : 1398/5/31 1168 بازدید

توضیحات:

                                                                                                                                                                                  22/05/98

آگهی مناقصه محلی شماره 12

شهرداری درق در نظر دارد موزاییک کاری پیاده روهای سطح شهر را از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه استاد کارهای بومی شهر درق دعوت بعمل می آید قیمت های پیشنهادی خود را برای هر متر مربع  زیر سازی و موزاییک کاری تا روز پنجشنبه مورخه  31/05/98 به شهرداری تحویل نمایند.  

شرایط عمومی:

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-داشتن سلامت جسمانی و توانایی در انجام کار

3-داشتن کارت پایان خدمت

4-دارا بودن کارت مهارت فنی و حرفه ای

5-نداشتن سوءپیشینه کیفری

ساير شرايط:

 -  مهلت شرکت درمناقصه و تحویل اسناد  ازمورخه 22/05/98  تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 31/05/98 می باشد.

-تهیه مصالح با شهرداری و تهیه ابزار کار به عهده پیمانکار می باشد.

-  واریز مبلغ 5.000,000 ریال  به شماره حساب  1000140120683  شهرداری نزد پست بانک به عنوان تضمین شرکت در مناقصه که در صورت برنده شدن و عدم تمایل در انجام کار غیر قابل برگشت می باشد.

-  پیشنهادات باید در پاکت دربسته شامل؛برگه پیشنهاد قیمت، فیش واریزی، مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)، کپی کارت مهارت فنی و حرفه ای که در زمان مقرر به شهرداری تحویل گردد.

- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32353286  تماس حاصل فرمایید.

شهرداری درق