1 / 1
شهرداری درق ناوگان خودرویی خود را توسعه داد.

شهرداری درق ناوگان خودرویی خود را توسعه داد.

خرید کامیونت آرنا + 6 تن

شهرداری درق با خرید یک دستگاه کامیونت آرنا پلاس 6 تن، ناوگان خودرویی خود را توسعه داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری درق، این خودرو از محل تخصیصی سازمان شهرداری ها و با پرداخت 10 درصد سهم شهرداری، خریداری و به ماشین آلات شهرداری اضافه گردیده است.

روابط عمومی شهرداری درق