1 / 1
ساخت نمازخانه و سرویس بهداشتی عمومی در جوار یادمان شهدای گمنام آغاز شد.

ساخت نمازخانه و سرویس بهداشتی عمومی در جوار یادمان شهدای گمنام آغاز شد.

نمازخانه و سرویس بهداشتی

ساخت نمازخانه و سرویس بهداشتی عمومی در جوار یادمان شهدای گمنام آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری درق، شهرداری در محوطه یادمان شهدای گمنام اقدام به ساخت نمازخانه و سرویس بهداشتی عمومی نمود.

با توجه به در پیش بودن سال نو و همزمانی آن با ماه مبارک رمضان، شهرداری جهت رفاه حال شهروندان و همچنین مسافران نوروزی اقدام به اجرای این پروژه از محل اعتبارات داخلی نموده است.

روابط عمومی شهردار درق