نتایج

1401 شهریور 9

آسفالت معابر شهر درق آغاز شد

آسفالت در شهر درق

1401 بهمن 3

تخفیف 25 درصدی عوارض شهرداری درق مصوب شد.

تخفیف عوارض به مناسبت دهه مبارک فجر

1402 اردیبهشت 25

محمدرضا محمدزاده سرپرست شهرداری درق شد.

انتصاب سرپرست شهرداری درق

1402 خرداد 20

جدول گذاری و زیر سازی معابر شهر درق آغاز شد.

آغاز جدول گذاری معابر درق