1 / 1
پروژه روشنایی بلوار امام رضا (ع) به پایان رسید

پروژه روشنایی بلوار امام رضا (ع) به پایان رسید

درق

پروژه روشنایی بلوار امام رضا ع شهر درق با اعتباری بالغ بر 5.000.000.000 ریال به اتمام رسید.

آخرین مرحله این پروژه که شامل اجرای روشنایی بلوار، حد فاصل پمپ بنزین به سمت میدان ولایت را شامل می گردد، با اعتباری بالغ بر 5.000.000.000 ریال که 3.550.000.000 ریال از محل اعتبارات استانی و 1.450.000.000 ریال از اعتبارات داخلی شهرداری هزینه شده بود، در مورخه 20/09/1401  به اتمام و به بهره برداری رسید.

روابط عمومی شهرداری درق