1 / 1
محمدرضا محمدزاده سرپرست شهرداری درق شد.

محمدرضا محمدزاده سرپرست شهرداری درق شد.

انتصاب سرپرست شهرداری درق

به گزارش روابط عمومی شهرداری درق، به دنبال استعفای عباس جعفری شهردار درق و موافقت اعضای شورای شهر با آن در تاریخ 25/02/1402، اعضای شورای اسلامی شهر درق آقای محمد رضا محمد زاده را تا انتخاب شهردار، به عنوان سرپرست شهرداری درق تعیین و منصوب نمودند.

گفتنی است آقای محمد زاده از سال 1386 در شهرداری درق مشغول به فعالیت بوده و مسئولیت امور اداری ومسئولیت امور مالی در شهرداری درق و آتش نشان  در شهرداری آوا را در کارنامه خود دارد.

روابط عمومی شهرداری درق