1 / 1
اجرای طرح «شهرتکانی آخر هفته» توسط شهرداری درق

اجرای طرح «شهرتکانی آخر هفته» توسط شهرداری درق

اجرای طرح «شهرتکانی آخر هفته» توسط شهرداری درق 

شهرداری درق در اقدامی تازه، اقدام به اجرای طرح «شهرتکانی آخر هفته» در پنجشنبه ها می نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری درق، در این طرح که علاوه بر نظافت روزانه شهر انجام می گردد، تمامی کارگران شهرداری در روز پنجشنبه هر هفته، که از 18/09/1400 آغاز گردید، اقدام به جارو کشیدن و تمیز نمودن معابر سطح شهر می نماید.

شهروندان عزیز هم که مایل به همیاری خادمان خود در شهرداری می باشند، می توانند با تمیز نمودن کوچه خود، در داشتن شهری تمیز یاری گر ما باشند.